Южен централен регион


Подробно описание на Южния централен регион и неговоти особености...
 

Полезни изкопаеми на България


Полезните изкопаеми са природната база, върху която се развива цялото ни стопанство. Рудните полезни изкопаеми представляват суровинен източник за развитие на черната и цветна металургия, с голямо значение са и горивните полезни изкопаеми за развитие...
 

Теоретични основи на регионалната икономика. Икономическа обосновка на локализационни варианти. Мобилност на производството.


Първият етап е свързан с определянето на териториалната единица, в която ще се извърши локализацията. Обосноваността на териториалната единица за локализация включва...
 

Завладяване на "Черният континент"


Популярно и не особено точно използване на думата Колонизация е като синоним на думата завоевание: исторически процес, при който по-силни държави завладяват нови територии, като поставят в икономическа, политическа и културна зависимост местните народи...
 

Китай - голямото икономическо чудо


Разкъсван от вътрешни конфликти, окупиран, изолиран и беден до преди 60 години, днес Китай е геополитически и икономически гигант, където се развива най-голямата капиталистическа икономика на нашата планета...
 

Образователна система във Финландия


Република Финландия е държава, разположена в Североизточна Европа. Граничи с Балтийско море на югозапад и с Финландския залив на югоизток...
 

Социално-икономически аспекти на глобалните проблеми


Глобалните проблеми, пред които е изправено човечеството са тясно свързани и взаимно зависими и трябва да се разглеждат като единна система от динамично променящи се явления в ноосферата...
 

Еквадор


Силни страни на икономиката. Слаби страни на икономиката. Проблеми, тенденции, потенциал за развитие...
 

Индия със столица Делхи


Релефът на индия е изключително разнообразен — високи планини, обширни равнини и плата, заблатени низини и сухи пустинни райони. Голяма част от индия заемат най-високите планини на Земята...
 

Съвременни форми на териториална организация на производството


Лаундхарт и Вебер. Икономическа география – започва от производството на отделното предприятие. Предприятие – пряка връзка с конкуренцията и самоиздръжката...

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Икономическа и социална география с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент